Postanowienia dotyczące umów sprzedaży pomiędzy Kupującym / Konsumentem a sklepem internetowych FHU „Bogusz” zawartych od dnia 1 marca 2022 r w sklepie FHU ‘Bogusz”.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze –określa się jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu / Konsumentowi na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie,
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Bielsko-Biała, wskazana w Regulaminie.
 6. Sprzedawcą jest - sklep internetowy FHU” Bogusz” Rafał Bogusz prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bogusz-bls.pl
  Dane sprzedawcy ;
  F.H.U."BOGUSZ" Rafał Bogusz
  ul. Wajdeloty 60
  43-300 Bielsko-Biała
  Nip: 937-172-54-00
  Regon : 240385008

§ 2 Dane kontaktowe

Adres siedziby firmy: F.H.U. Bogusz ul. Wajdeloty 60, 43-300 Bielsko-Biała
Adres e-mail: sklep@bogusz-bls.pl
Telefon: +48 33496 18 47, 666 117 506 -  Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.
Godziny otwarcia sklepu oraz infolinii
Poniedziałek – piątek 8:30 -16:00
W wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.
W dni sobota i niedziela oraz święta jest możliwość dokonywania zakupów, jednak realizacja ich ze względu na dni wolne może być wydłużona.

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry. (ilość, kombinację danego przedmiotu)
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania
 5. Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia. Koszt dostawy jest po stronie kupującego.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
 • za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej za pośrednictwem Przelewy24 dostępnej w sklepie
 • przelewem na konto Sprzedawcy nr70 8117 0003 0030 5062 2000 0010. Podczas dokonywania płatności bezpośrednio na konto sprzedawcy należy podać numer zamówienia w przeciwnym wypadku może dojść do znacznego opóźnienia w dostawie. ,
 • gotówką w polskich złotych w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy
 • za pobraniem - w momencie dostarczenia towaru do Kupującego, gotówką w polskich złotych (płatności dotyczą do 15 000 zł)
 • odbiór osobisty w sklepie – koszt odbioru wynosi - 0 zł
  Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich dostępnych w panelu oraz Poczty Polskiej, Paczkomat
 2. Koszty dostawy towaru będą widoczne podczas składania Zamówienia.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży, a także dokonanie płatności nastąpi w takim przypadku po zaakceptowaniu przez Kupującego kosztów dostawy towaru oraz regulaminu
 4. Koszt dostarczenia towarów zakupionych w sklepie ponosi w całości Kupujący, chyba że dostawa jest darmowa lub sposobem odbioru jest: odbiór własny w siedzibie firmy.
 5. Wszelkie dokumenty związane z transakcją (w tym faktura VAT, paragon) podczas wybrania formy dokumentu należy się zastanowić, ponieważ prośby o zmianę dokumentu „paragon fiskalny „na dokument Faktura Vat – nie są możliwe. Dokument sprzedaży – faktura Vat zostanie wysłana na adres e-mail podany przez użytkownika w chwili wysłania zamówienia, natomiast paragon będzie dołączony do zamówienia w opakowaniu razem z przedmiotami z zamówienia.
 6. W zależności od dostępności wybranych towarów w magazynach firmowych, realizacja zamówienia może być zrealizowana etapowo, z zachowaniem terminów oraz kosztów wskazanych Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Czas realizacji zamówienia – wysłania towaru - jest liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży,
 8. Czas wysłania towaru przez Sprzedawcę określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie.
 9. Czas potrzebny na dostarczenie wysłanego towaru wynosi:
  1. - czas dostarczenia jest ustalony w zależności od wyboru przewoźnika, ale szacunkowo wynosi od 2-4 dni roboczych, chyba, że w opisie przedmiotu jest wskazany inny termin realizacji zamówienia.
 10. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów - termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 11. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności na konto bankowe Sprzedawcy za zakupiony towar.
 12. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00. W przypadku gdy towar jest dostępny na magazynie.
 13. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 14. Formę dokumentu sprzedażowego, Kupujący może wybrać w momencie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią rubrykę w koszyku. W punkcie „Chcę otrzymać FV” w przypadku niezaznaczenia lub niewypełnienia pola oznaczonego* zostanie wystawiony paragon i jest to transakcja nie odwracalna. To oznacza, że po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania na jego podstawie dokumentu „Faktura Vat”. Niepodanie wskazanego numeru w momencie zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania faktury VAT z danymi Przedsiębiorcy w późniejszym terminie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

  1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn przysługuje jest możliwe:·
   • tylko po wskazaniu dokumentu sprzedaży (faktura Vat lub paragon),
   • gwarancji – gdy taka została wydana,
   • oraz i wyłącznie dotyczy sprzętu nie używanego,musi zawierać oryginalne i nienaruszone opakowanie.
   W przypadku braku któregokolwiek z §7 pkt 2 lub niespełnienia warunków w/w pkt zwrot nie będzie możliwy
  3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o
  4. odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). na email sprzedawcy w tytule podając „zwrot. i numer zamówienia „
  5. Kupujący może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od
  6. umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe, ale bardzo ułatwia usprawnia proces zwrotu towaru.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu
  8. uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia
  9. towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot który jest zgody ze zwrotem towarów § 7 pkt 1,2 a, b.
  10. Zwrotu płatności za zwracany towar bez uwzględnionych kosztów dostawy Sprzedawca dokona na wskazane konto przez kupującego.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, w tym gratisów) na adres: FHU Bogusz ul. Wajdeloty 60, 43-300 Bielsko-Biała
  13. W przypadku braku możliwości zamówienia kuriera jest możliwość po opłaceniu kosztów transportu odpowiednio:

   - przesyłki do 30 kg – koszt 20 zł brutto
   - podnośniki Winntec – koszt 70 zł brutto
   - przesyłki paletowe do 400 kg – 185 zł brutto

   Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 § 8 Reklamacje

   1. W przypadku wystąpienia wady towaru, o której Konsument – kupujący nie został
    poinformowany zgodnie z § 6 ust. 12
   2. W stosunku do Konsumentów kupujących towary używane, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem 7 dni od wydania rzeczy Konsumentowi.),
   3. Reklamacje należy składać pisemnie lub w formie elektronicznej na wydrukowanym uprzednio dokumencie reklamacyjnym (który można pobrać ze strony) lub wypełnionym na komputerze i odesłanym odpowiednio na: adres siedziby firmy tj.

FHU Bogusz
Ul. Wajdeloty 60
43-300 Bielsko-Biała
Lub na adres e-mail: sklep@bogusz-bls.pl

Z dopiskiem w tytule Reklamacja do … numer zamówienia.

W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja - Gwarancja na sprzedawane urządzenia wynosi 12 miesięcy od momentu zakupu - na podstawie, której równie można reklamować wadliwy towar, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.

   1. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały wszystkie pkt.
   2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, należy spisanie protokołu szkody w obecności kuriera - w przeciwnym razie reklamacja może zostać nie uznana. Następnie należy o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować sprzedawcę
   3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektronicznna na  adres sklep@bogusz-bls.pl
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni. .