Adres do zwrotu towaru :

FHU Bogusz
Ul. Wajdeloty 60
43-300 Bielsko-Biała

lub na adres email: sklep@bogusz-bls.pl

§1 Odstąpienie od umowy

1.     Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z
zastrzeżeniem, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.     Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn przysługuje jest możliwe:

a)     tylko po wskazaniu dokumentu sprzedaży (faktura Vat lub paragon),
b)     gwarancji – gdy taka została wydana,
c)     oraz i wyłącznie dotyczy sprzętu nie używanego,
d)     musi zawierać oryginalne i nienaruszone opakowanie.

W przypadku braku któregokolwiek z §1 pkt 2 lub niespełnienia warunków w/w pkt zwrot nie będzie możliwy zawartych

3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Na email sprzedawcy w tytule podając „zwrot. i numer zamówienia” Kupujący może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od
umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe, ale bardzo ułatwia usprawnia proces zwrotu towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu
uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia
towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot który jest zgody ze zwrotem towarów § 1 pkt 1,2 a, b.

5. Zwrotu płatności za zwracany towar bez uwzględnionych kosztów dostawy Sprzedawca dokona na wskazane konto przez kupującego.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, w tym gratisów) na adres: FHU Bogusz ul. Wajdeloty 60, 43-300 Bielsko-Biała

8. W przypadku braku możliwości zamówienia kuriera jest możliwość po opłaceniu kosztów transportu odpowiednio:

a)     przesyłki do 30 kg – koszt 20 zł brutto
b)     podnośniki Winntec – koszt 70 zł brutto
c)     przesyłki paletowe do 400 kg – 185 zł brutto

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 2 Reklamacje


1. W przypadku wystąpienia wady towaru, o której Konsument – kupujący nie został
poinformowany zgodnie z § 6 ust. 12  (w regulaminie sklepu .)
2. W stosunku do Konsumentów kupujących towary używane, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem 7 dni od wydania rzeczy Konsumentowi.),
3. Reklamacje należy składać pisemnie lub w formie elektronicznej na wydrukowanym uprzednio dokumencie reklamacyjnym (który można pobrać ze strony) lub wypełnionym na komputerze i odesłanym odpowiednio na: adres siedziby firmy tj.

FHU Bogusz
Ul. Wajdeloty 60
43-300 Bielsko-Biała
Lub na adres e-mail: sklep@bogusz-bls.pl
Z dopiskiem w tytule Reklamacja do … numer zamówienia.

4. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja - Gwarancja na sprzedawane urządzenia wynosi 12 miesięcy od momentu zakupu - na podstawie, której równie można reklamować wadliwy towar, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.

5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały wszystkie pkt.
6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, należy   spisanie protokołu szkody w obecności kuriera - w przeciwnym razie reklamacja może zostać nie uznana. Następnie należy o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować sprzedawcę
7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną
na adres : sklep@bogusz-bls.pl
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni.

Formularz zwrotów i reklamacji

POBIERZ