Kompleksowe wyposażenie warsztatów samochodowych

Stożki centrujące

System idealnego centrowania